Wolskie Centrum Kultury Amfiteatr W parku Sowinskiego
 
menu

 

 

Amfiteatr 2009 Print Email
This content requires Flash Player!
To view this content, JavaScript must be enabled, and you need the latest version of the Flash Player.
Download Adobe Flash Player now!
 
 

zobacz także:

Wolskie Centrum Kultury >
Urząd Dzielnicy Wola >

Amfiteatr w Parku Sowińskiego
ul. Elekcyjna 17, 01-128 Warszawa
www.amfiteatr.okwola.pl

Wolskie Centrum Kultury
ul. Obozowa 85 , 01-425 Warszawa
tel. (22)836 22 15, (22)836 44 72, fax (22)837 36 22
www.wck-wola.pl
, sekretariat@wck-wola.pl