Wolskie Centrum Kultury Amfiteatr W parku Sowinskiego
 
menu

 

 

W 2002 roku odbyło się 18 imprez, duże imprezy to: Festyn Rodzinny z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka, Wielka Wolska Majówka, Festiwal Jazzowy, Koncert z okazji 58 Rocznicy Powstania Warszawskiego i 63 Rocznicy Wybuchu Wojny Obronnej 1939 r. Dużym powodzeniem cieszyły się spektakle grane w ramach Wolskiego Teatru Letniego (6 przedstawień).

 
 
 

zobacz także:

Wolskie Centrum Kultury >
Urząd Dzielnicy Wola >

Amfiteatr w Parku Sowińskiego
ul. Elekcyjna 17, 01-128 Warszawa
www.amfiteatr.okwola.pl

Wolskie Centrum Kultury
ul. Obozowa 85 , 01-425 Warszawa
tel. (22)836 22 15, (22)836 44 72, fax (22)837 36 22
www.wck-wola.pl
, sekretariat@wck-wola.pl