Wolskie Centrum Kultury Amfiteatr W parku Sowinskiego
 
menu

 

 

O obiekcie

Dane techniczne obiektu:

Powierzchnia ogólna: 7260m2

Powierzchnia zadaszenia: 3100m2

Powierzchnia sceny: 340m2

Wymiary sceny: 19,7m x 14m

Wymiary kratownicy na scenie: 11,3m x 6,3m

Winda PDF >>>

Moc prądu: 60kW

Stanowisko dźwiękowe (FOH): 3 x 16A

Zasilanie sceny: 3 x 63A

Wykaz sprzętu nagłośnieniowego i oświetleniowego PDF>>>

Schemat kratownicy nad sceną 1 PDF>>>

Schemat kratownicy nad sceną 2 PDF>>>

Warunki użytkowania PDF>>>

EKRAN+SCENA PDF >>>

 
 
 

zobacz także:

Wolskie Centrum Kultury >
Urząd Dzielnicy Wola >

Amfiteatr w Parku Sowińskiego
ul. Elekcyjna 17, 01-128 Warszawa
www.amfiteatr.okwola.pl

Wolskie Centrum Kultury
ul. Obozowa 85 , 01-425 Warszawa
tel. (22)836 22 15, (22)836 44 72, fax (22)837 36 22
www.wck-wola.pl
, sekretariat@wck-wola.pl